Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Για τον τομέα της ενέργειας !!!


Το ΠΑΣΟΚ έκανε κριτική

Για την πολιτική που ασκούν στον τομέα της ενέργειας άσκησαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου οι αρμόδιοι για θέματα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Μ. Χρυσοχοϊδης. Α. Κατσιφάρας και Φ. Σαχινίδης.


Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για χάος που επικρατεί ακόμη και στον στοιχειώδη συντονισμό για απλές διοικητικές πράξεις μεταξύ ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής αποδοτικότητας στη χώρα μας.

Τελευταίο παράδειγμα μιας αλυσίδας εγκληματικών παραλείψεων που καθιστούν τη χώρα μας τον αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής οικογένειας ως προς τη προώθηση και εξάπλωση των ΑΠΕ , είναι η επίμονη κωλυσιεργία του ΥΠΕΧΩΔΕ να συνυπογράψει τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων που έχει ήδη υπογραφεί και τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΑΝ, και η θέσπισή του αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιηθούν πολιτικές που θα συμβάλουν στη η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων και θα είναι συμβατές με τη σχετική οδηγία 2002/91 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ανέφεραν τ α στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: