Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Η ΓΚΑΦΑ ΤΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΣ ???


Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για
2.500.000
νοικοκυριά

Περισσότερα από 2.500.000 εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται ως το τέλος του έτους να πληρώσουν το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για την περιουσία που έχουν στην κατοχή τους.
Το υπουργείο Οικονομικών, μετά τις έντονες αντιδράσεις ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν φόρο για πρώτη κατοικία η οποία κανονικά εξαιρείται αυτού, υποχρεώθηκε να πάρει πίσω τη φορολόγηση των συζύγων που είναι συνιδιοκτήτες σε πρώτη κατοικία, αποδίδοντας την «γκάφα» στο προβληματικό έντυπο Ε9 και στις δυσκολίες υπολογισμού του φόρου σε περιπτώσεις που υπάρχουν αρκετές συνιδιοκτησίες. Ωστόσο, υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επισκεφθούν τις ΔΟΥ και να υποστούν πρόσθετη ταλαιπωρία υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράψουν ότι η κατοικία της οποίας είναι συνιδιοκτήτες με τη σύζυγό τους αποτελεί την κύρια κατοικία τους και δεν υπάγεται σε φορολογία ΕΤΑΚ.Βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρείται της νέας φορολογίας η πρώτη κατοικία ως 200 τ.μ. ή αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ. Ειδικά για εφέτος εξαιρείται του φόρου η μεγαλύτερης αξίας κατοικία ως 300.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, δευτερεύουσα ή εξοχική. Ωστόσο εκατοντάδες νοικοκυριά έχουν παραλάβει μέσω ταχυδρομείου εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΤΑΚ στα οποία αναγράφονται ποσά φόρου. Το Ενιαίο Τέλος θα υπολογιστεί επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων με συντελεστή 1 τοις χιλίοις.
Από τη συγκεκριμένη φορολογία το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ για εφέτος, ενώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009 κάνει λόγο για 1,7 δισ. ευρώ.
Στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης αν υπόχρεος έχει στην κατοχή ακίνητο το οποίο απαλλάσσεται του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για να τύχει της απαλλαγής, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Την Εφορία θα πρέπει να ενημερώσει και στην περίπτωση που έχει αλλάξει διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος.

Το ΒΗΜΑ
από citypress-gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: