Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Η χαριστική βολή ???

Υποβαθμίστηκε η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας
Δάνεια-θηλιά για την Οικονομία
Τη «χαριστική βολή» στον δανεισμό του Δημοσίου έδωσε η υποβάθμιση της χώρας από τη Standard & Poors. Το κόστος δανεισμού θα εκτιναχθεί καθώς οι ξένες τράπεζες θα πιέζουν για υψηλότερα επιτόκια. Ο υπ. Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου προτάσσει την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της ύφεσης και όχι τη μείωση των ελλειμμάτων που συνιστά ο διεθνής οίκος.


απο:ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ