Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Ο ΗΓΕΤΗΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!!!

Μπορούμε να ενώσουμε
το λαό στους αγώνες
Πάμε - Πάμε!

"Αγώνας να φέρουμε ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα των Ελλήνων. Είμαστε εδώ ενωμένοι μπροστά στην μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε και αναλαμβάνω.

...Μια χώρα πράσινης ανάπτυξης και πρόοδο. Καλούμε όλους τους Έλληνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μας εμπνέουν οι αγώνες και οι αξίες της παράδοσής μας. Μπορούμε να ενώσουμε το λαό στους αγώνες. Πάμε - Πάμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: