Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Κουκούλομα επί 7 χρόνια τουλάχιστον;???  ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη στην υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κτίριο Υ.ΜΑ.Θ-Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009) και συνάντηση με την Επίτροπο αρμόδια για το Δήμο Θεσσαλονίκης από 1.1.2009 ( κ. Πολγουρίδου) και την προκάτοχό της ( κ. Καρανάσιου) από 2000 έως 2008 διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1.Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει υποστεί κατασταλτικό έλεγχο τα τελευταία 10 χρόνια. Οι τελευταίοι κατασταλτικοί έλεγχοι αφορούν στις χρήσεις 1998 και 1999. Η έλλειψη του ελέγχου αυτού προφανώς δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για την εγκατάσταση καθεστώτος διαφθοράς και αδιαφάνειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αντικειμενικά συνέτεινε στην εξέλιξη-διόγκωση σειράς σκανδάλων στην οικονομική διαχείριση (πάγια προκαταβολή, ασφαλιστικές εισφορές, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων και τελών, εικονικά ισοζύγια για την λήψη δανείων, εισπράξεις δημοτικών γυμναστηρίων) ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

  2.Είναι αναγκαίο να εξετάσετε γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο (υπηρεσίες Θεσσαλονίκης) δεν κατάφερε εγκαίρως να εντοπίσει τις πολλαπλές υποθέσεις κακοδιαχείρισης που οδήγησαν στην καταλήστευση των χρημάτων των Θεσσαλονικέων.

  3.Η «δικαιολογία» της έλλειψης προσωπικού για έστω στοιχειώδη και δειγματοληπτικό κατασταλτικό έλεγχο είναι απαράδεκτη.

  Πρόκειται

  -για συνειδητή πολιτική επιλογή αδιαφάνειας;

  -για συσσωρευμένη και διαχρονική ανικανότητα;

  -για επιλεκτική άσκηση καθηκόντων;

  (σε ποιους Δήμους και με τι συχνότητα;)

  4.Η «πρακτική» αυτή του «απυρόβλητου» στο Δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται προκλητική τα τελευταία δύο χρόνια. Ήδη από το 2007 το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωρίζει- ή όφειλε να γνωρίζει και από βαρύτατη αμέλεια αγνοεί- ότι η Θεσσαλονίκη βοά για τα πρωτοφανή οικονομικά σκάνδαλα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Συγκεκριμένα:

  Η Δικαιοσύνη παρεμβαίνει, ασκεί διώξεις, διενεργεί επείγουσες προανακρίσεις.

  Τα ΜΜΕ ασχολούνται συνεχώς, με πρωτοσέλιδα.

  Στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης η μάχη της διαφάνειας μαίνεται, με πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης.

  Η βουλευτής και επικεφαλής της δημοτικής Παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια»

  κ. Χρύσα Αράπογλου δικάζεται.

  Στο Κοινοβούλιο υποβάλλονται ερωτήσεις, επερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων.

  Το Υπουργείο Οικονομικών διατάσσει επείγοντες ελέγχους, ανακαλύπτει ελλείμματα, συντάσσει ενδιάμεσα πορίσματα.  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στερείται φορολογική ενημερότητα, με απόφαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.!

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο, όμως , δεν ευαισθητοποιείται με τις υπηρεσίες του στη Θεσσαλονίκη.

  Η ηγεσία του τι πράττει;

  5.Κατόπιν εορτής, από το Μάιο 2009 έχει συσταθεί, όπως πληροφορηθήκαμε, συνεργείο κατασταλτικού ελέγχου από έμπειρους υπαλλήλους του Ε.Σ. (πρώην ορκωτούς λογιστές),το οποίο αναμένει την ολοκλήρωση των ελέγχων της οικονομικής επιθεωρήτριας και των ελεγκτών της Εφορείας.

  -Γιατί αναμένει και δεν ασκεί άμεσα τα καθήκοντά του;

  -Ποια νομοθεσία απαγορεύει τον παράλληλο έλεγχο;

  6.Η ακολουθούμενη μεθοδολογία στον προληπτικό έλεγχο μετατρέπει τον ουσιαστικό αυτό έλεγχο σε τυπικό. Από τη συζήτηση «αποκαλύφθηκε» ότι (τουλάχιστον σε ότι αφορά στον προληπτικό έλεγχο της Παγίας Προκαταβολής) ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκόμιζε για προληπτικό έλεγχο τα σχετικά απολογιστικά κατά το δοκούν και συνολικά τα

  ( ήδη «εξαφανισμένα» ) παραστατικά του, χωρίς να τηρείται η υποχρεωτική σε χρόνο έγκριση κάθε ξεχωριστής πάγιας προκαταβολής (ανά 6.000 ευρώ).

  -Γιατί αυτή η –επιεικώς-παρατυπία;

  -Γιατί μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί 7 χρόνια τουλάχιστον;

  -Πως εγκρίνονταν οι δαπάνες της πάγιας προκαταβολής και συντάσσονταν το σχετικό ένταλμα, χωρίς εξειδικευμένες και ξεχωριστές εγκριτικές αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής;


  (Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις αφού ουδέποτε ελήφθησαν!)

  -Δεν υπήρχαν ή πλαστογραφούνταν;

  -Που βρίσκονται τα σχετικά εγκριτικά εντάλματα του Ε.Σ.και γιατί δεν υπάρχουν αντίγραφά τους;

  7.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  -Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.

  -Υπάρχουν ευθύνες σε πολλά επίπεδα.

  -Θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση.

  Απαιτείται:

  -Άμεση εντολή διενέργειας των κατασταλτικών ελέγχων όλων των μη ελεγχθεισών χρήσεων, από πολλά συνεργεία ταυτόχρονα με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα (μέχρι το τέλος του έτους).

  -Ουσιαστικοποίηση των προληπτικών ελέγχων (δεσμευτικός δειγματοληπτικός έλεγχος της εγκυρότητας των παραστατικών του Δήμου-διασταυρώσεις).

  -Αναζήτηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης των εγκριτικών ενταλμάτων του Ε.Σ. της τελευταίας 10ετίας (οφείλει, κατά την κείμενη νομοθεσία, να τα διατηρεί επί 20ετία) και επανέλεγχός τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Κρίνουμε επιβεβλημένο να ενεργήσετε σύμφωνα

με το Νόμο και να δώσετε απόλυτη προτεραιότητα

στις δικές σας έρευνες για τις υποθέσεις αυτές που

συγκλονίζουν εδώ και δύο χρόνια την κοινή γνώμη.

Οι βουλευτές

Χρύσα Αράπογλου

  Μιχάλης Καρχιμάκης

  Μάρκος Μπόλαρης

  Γρηγόρης Νιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: