Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Συγκεκριμένες προτάσεις !!!

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΜΕΣ. ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ.

1. Συνεχίστηκε χθες η σειρά επαφών που είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Γ. Παπανδρέου θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και του κράτους.

2. Αυτό που τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε όλες τις συναντήσεις είναι, ότι μπροστά στην κρίση που βιώνουμε, χρειάζονται μεγάλες τομές. Τομές στο πολιτικό σύστημα, τομές στο κράτος, στη Δημόσια Διοίκηση, στο θεσμικό πλαίσιο, στην οικονομία, στην αναπτυξιακή αντίληψη.

3. Αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, οι τομές στο κράτος. Διότι το πελατειακό κράτος ακυρώνει τη δυνατότητα άσκησης οποιασδήποτε πολιτικής υπέρ του πολίτη, είτε αυτή αφορά την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση και τις υπηρεσίες, είτε αφορά την οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές.

4. Στόχος μας είναι ένα επιτελικό κεντρικό κράτος, όχι ένα μεγάλο, σπάταλο, πλαδαρό κράτος και, ταυτόχρονα, μία ισχυρή Αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη, με τάξη, κανόνες, αξιολόγηση, διαφάνεια και προπάντων κοινωνική λογοδοσία, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει πού πάνε τα λεφτά του, πώς ξοδεύονται και πώς ακριβώς θα έχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

5. Αυτές οι αλλαγές στο κράτος θα μας βοηθήσουν να ανατάξουμε τα δημοσιονομικά στη χώρα μας, αλλά και να ανοίξουμε νέους αναπτυξιακούς δρόμους, στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Ο στόχος μας είναι να αλλάξει η αντίληψη του πελατειακού κράτους και, ταυτόχρονα, να μη λειτουργεί ασύδοτα η αγορά. Κράτος και αγορά να λειτουργούν σε όφελος του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: