Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Τι κοινό έχουν ???

Πως το 2009 είναι η τελευταία χρονιά
που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: