Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Οι διαφορές μας με τη ΝΔ στην Υγεία!!!

Φλωρίδης στο Iatronet

Συνέντευξη στον Δημήτρη Καραγιώργο

Σε αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ των δαπανών για την Υγεία, θα προχωρήσει ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει με συνέντευξή του στο ΙΑΤΡΟΝΕΤ ο εκπρόσωπός του σε θέματα Υγείας κ. Γιώργος Φλωρίδης, κάνοντας λόγο για ‘αναγέννηση και επαναθεμελίωση του ΕΣΥ’.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που έγιναν στην Υγεία με κυβέρνηση ΝΔ;

Την τελευταία πενταετία, ο ελληνικός λαός βίωσε στον ευαίσθητο χώρο της υγείας μία σημαντική αρνητική εξέλιξη που προήλθε:

  • Πρώτον, από τη συστηματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.
  • Δεύτερον, από την έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
  • Τρίτον, από την εγκατάλειψη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
  • Τέταρτον, από την κατάρρευση των Προνοιακών Δομών και των θεσμών της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
  • Πέμπτον, από την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.
  • Έκτον, από τη διεύρυνση της διαφθοράς, της σπατάλης και των χρεών των νοσοκομείων.
  • Έβδομον, από την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα από μία ανορθολογική και πρόχειρη πολιτική.
  • Όγδοον, από την ανυπαρξία ουσιαστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Δεν πρόκειται όμως για λάθη που προήλθαν από άγνοια ή από αφέλεια. Πρόκειται για ‘φυσιολογικά’ αποτελέσματα μιας συνειδητής και συστηματικής πολιτικής, που συρρίκνωνε το δημόσιο σύστημα στην υγεία και ταυτόχρονα, έδινε ζωτικό χώρο για αυξανόμενη παρέμβαση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, στρατευμένη στο μύθο της κυριαρχίας του ιδιωτικού που κατέρρευσε με πάταγο κατά την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, δυστυχώς τραυμάτισε σε βάθος το ΕΣΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: