Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Νέα Ταμεία, χαμηλότερες παροχές


ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΙΧΕ ΧΘΕΣ Η ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σύσκεψη με τους προέδρους των νέων ταμείων πραγματοποίησε χθες η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη - Πετραλιά. Αμέσως μετά τη σύσκεψη, η υπουργός έκανε λόγο για «μια νέα εποχή στο ασφαλιστικό» και μίλησε για «ένα σύγχρονο, αντιγραφειοκρατικό και πάνω από όλα βιώσιμο σύστημα».
Σύμφωνα με το υπουργείο, από τις ενοποιήσεις «δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών» και δεν θίγεται η μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. Παράλληλα τονίζεται πως «σε κάθε νέο ασφαλιστικό οργανισμό συστήνονται κεντρικές ενιαίες υπηρεσίες διοίκησης, οικονομικών υπηρεσιών, επιθεώρησης και ελέγχου, πληροφορικής και νομικής υπηρεσιών».

ΤΑ ΕΞΙ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ
1 Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
2 Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ)
3 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)
4 Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
5 Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
6 Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
απο:ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: