Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ !


ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ !
ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ !

Από τον Παντελή Οικονόμου έγινε η ακόλουθη δήλωση :
Μετά από την προσεκτική μελέτη του σχεδίου νόμου για τα 28 δις ΕΥΡΩ και την δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα :

1. Είναι γεγονός ότι, με αφορμή την διεθνή κρίση των αγορών κεφαλαίου, ελληνικές τράπεζες, ασκούν εναρμονισμένη πρακτική μη χορηγήσεων. Σε διαπραγματεύσεις με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, αξίωσαν χρηματικές ενισχύσεις από το δημόσιο (στην πραγματικότητα, την διατήρηση των, ήδη υψηλών, περιθωρίων κέρδους των) ως προϋπόθεση για την επανάληψη της χρηματοδότησης της στέγασης των νοικοκυριών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τόσο η ουσία της αξίωσης, όσο και η πρακτική με σκοπό την αποδοχή της, επιβάλλουν, δίχως άλλο, την ρητή απόρριψή της. Είναι, συνεπώς, απολύτως αναγκαία η απόσυρση του ψευδεπίγραφου σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», με το οποίο επιχειρείται η αποδοχή της παραπάνω αξίωσης.

2. Η Πολιτεία διαθέτει επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην ροή της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά και την αγορά. Καλούνται, απλώς, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ενεργοποιούν τις κρατικές αρχές (ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατ΄ εξοχήν) να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους και να ενεργήσουν για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, όπως οφείλουν.

3. Η ευκολία με την οποία η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε δανεισμό μεγάλου ύψους αποτελεί ομολογία εγκατάλειψης του στόχου - τον οποίο η ίδια είχε θέσει - να μηδενίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2010. Καταρακώνοντας από μόνη της την όποια (υποτιθέμενη) σοβαρότητα θα μπορούσε να έχει ο στόχος αυτός. Και δραματική απόδειξη της ανάγκης ΑΛΛΑΓΗΣ πολιτικής. Και αξιόπιστων προσώπων για την πραγματοποίηση της.

4. Οι εξελίξεις αυτές, καθιστούν αναγκαία την άμεση απομάκρυνση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας από την θέση του.
απο:Reporter

Δεν υπάρχουν σχόλια: