Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Στενάζουν» τα νοικοκυριά
32.000 οικογένειες πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα στις τράπεζες περισσότερα από όσα εισπράττουν. Το 84% (σε σύνολο 2 εκατ. νοικοκυριών που έχουν δάνεια) δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του, καθώς το κόστος αυτό δεν υπερβαίνει το 40% των μηνιαίων αποδοχών του.
Πρόβλημα έχει το 16% (περί τα 320.000 νοικοκυριά), που δαπανά πάνω από το 40% των εισοδημάτων του κάθε μήνα για να πληρώσει δάνεια και κάρτες.
Παράλληλα 32.000 νοικοκυριά (ποσοστό 1,6%) βρίσκονται ήδη με τη θηλιά στον λαιμό, αφού πρέπει να πληρώσουν στις τράπεζες περισσότερα απ όσα εισπράττουν τον μήνα.. 290.000 καταβάλλουν πάνω από το 40% των εισοδημάτων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: