Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ

Ενημέρωσης. Στην επικουρική ασφάλιση δημιουργούνται μόνο έξι ταμεία. Πρόκειται για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
Η ένταξη των Ταμείων στα ΕΤΕΑΜ θα γίνει δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, στο ΤΕΑΔΥ ύστερα από ένα τετράμηνο και στους υπόλοιπους φορείς μόλις συμπληρωθεί το εξάμηνο.
Τέλος, μόνο δύο φορείς θα χορηγούν εφάπαξ: το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). Η ένταξη των φορέων στο ΤΠΔΥ θα γίνει τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, ενώ στο ΤΑΠΙΤ έξι μήνες.
Ο κάθε φορέας -που θα προκύπτει από τις ενοποιήσεις- θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, ενιαίες διευθύνσεις και ενιαίους ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά ειδικό διακριτό λογαριασμό για κάθε εντασσόμενο Ταμείο.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΞΥΠΝΑΤΕ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: