Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣΣτην Ευρώπη το mobing, δηλαδή η ψυχο-
λογική πίεση που υφίστανται οι εργαζόμενοι από
προϊσταμένους και εργοδότες είτε με λόγια είτε με
πράξεις έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις ώστε να
συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των ε-
παγγελματικών ασθενειών. Κι αυτό διότι οι πιέσεις
που υφίσταται ο εργαζόμενος οδηγούν σε σειρά
ασθενειών κυρίως ψυχικών αλλά όχι μόνον. Στην
Ελλάδα το παρατηρούμε να συμβαίνει εκτεταμένα
στο Δημόσιο και κυρίως όταν αλλάζουν οι κυβερ-
νήσεις. Τότε, είθισται να ακολουθεί μια περίοδος
κατά την οποία οι «της άλλης πλευράς» απομονώ-
νονται και ενίοτε διώκονται σε ένα εχθρικό για
αυτούς εργασιακό περιβάλλον. Στο mobing
έρχεται να προστεθεί το εργασιακό στρες που ο-
λοένα και μεγαλώνει με την υπερεντατικοποίηση
της παραγωγής που καταγράφεται παντού, την α-
νασφάλεια της αυξανόμενης ανεργίας, τη μερική ή
τη διπλή εργασία λόγω των χαμηλών μισθών και
την κακή οργάνωση της εργασίας. Αποτέλεσμα
αυτού είναι να αναπτύσσονται έντονα ψυχικά και
ψυχοσωματικά προβλήματα. Μελέτες στο εξωτερι-
κό δείχνουν ότι το 50% των εμφραγμάτων οφείλε-
ται σε εργασιακό στρες το οποίο σχετίζεται και με
την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ο στρεσαρισμένος οργανισμός χτυπιέται κυριολε-
κτικά από όλες τις πλευρές και είναι δεκάδες οι
ασθένειες που τον απειλούν. Διάφοροι καρκίνοι
αποδίδονται πλέον, ευθέως στο άγχος και τις ψυχι-
κές πιέσεις.
* Ο κ. Στέλιος Κωστόπουλος είναι διευθυντής Τμήματος
Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος
στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: