Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΣΚΛΗΡΗ

-Μόνιμα μας πληγώνεις
-Διαχρονικά τυφλή
-Όχι ανεξάρτητη
-Συχνά συντηρητική
-Προς ισχυρούς πιστή
-Στους αδύναμους σκληρή
-Ως δίκαιη, τιμά σαι με εξαιρέσεις

-Ως άδικη, κανόνας! ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: