Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Για τις ακάλυπτες επιταγές.???


Πολύ σοβαρότερο από ότι καταγράφουν οι αριθμοί είναι το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας καθώς ο αντίκτυπος της έλλειψης ρευστότητας αφορά πλέον και τις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους διαμαρτυρημένες επιταγές ενώ σημειώνει ότι η αδυναμία εξόφλησης των επιταγών αφορά ολοένα και μικρότερα ποσά, που φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ.

Το επιμελητήριο σημειώνει ότι αυτή είναι η εκτίμησή του δεδομένου ότι πέρα από τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν τις επιταγές τους, ο αντίκτυπος της έλλειψης ρευστότητας εμφανίζεται και στις επιχειρήσεις που κρατούν διαμαρτυρημένες επιταγές των πελατών τους.

Παράλληλα οι Τράπεζες που ακολουθούν κάποια τακτική διευκόλυνσης εξαντλούν τα περιθώρια τους και δυσκολεύουν τις διαδικασίες προεξόφλησης επιταγών.

Επακόλουθο των πιο πάνω είναι το πρόβλημα να διογκώνεται από μήνα σε μήνα, δίχως να έχει ολοκληρωθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του στην αγορά.

Ας σημειωθεί εδώ ότι η αδυναμία εξόφλησης επιταγών κατεβαίνει όλο και σε χαμηλότερα ποσά ακόμη και των 500-1000€, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με τη συνεργασία Πολιτείας και Τραπεζών στο ζήτημα Τειρεσία αλλά και του προγράμματος εγγύησης του Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (αναχρηματοδότηση) το οποίο εξαγγέλθηκε, αλλά θα πρέπει και να προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: