Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

Να κτίσουμε το μέλλον

Η προοδευτική φωνή για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, της εργασίας και την τόνωση της οικονομίας

«Το μήνυμα μας είναι καθαρό, προς όλον τον πλανήτη και προς τους G-20, ότι υπάρχει προοδευτική φωνή, υπάρχει εναλλακτική πορεία» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου αμέσως μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Stiglitz που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ένα οικονομικό σύστημα, που δημιούργησε τεράστιες ανισότητες, κατέστρεψε θέσεις εργασίας και να υποβάθμισε το περιβάλλον».

Στόχος μας είναι «να κτίσουμε το μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι να κτίσουμε πάλι πάνω στο κατεστημένο και το παλιό» είπε ο Γ. Α. Παπανδρέου και υπογράμμισε ότι απαιτείται «η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας για όλους, καθώς και η προστασία της εργασίας, η τόνωση της οικονομίας και ο έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για να εισέλθουμε στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: