Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Νόμος 1756/1988 ???


ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΆρθρο 91, παράγραφος 3, εδάφιο β΄
Πειθαρχικά παραπτώματα του δικαστικού λειτουργού συνιστούν ιδίως:

α). Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα και η συμμετοχή του σε πράξεις που οδηγούν στην κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας,

β) Η συμμετοχή του σε οργάνωση της οποίας οι σκοποί είναι κρυφοί ή επιβάλλει στα μέλη της μυστικότητα,

γ) Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών,

δ) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του...

από: σίβυλλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: