Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Βράζει” το εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. για τις μεταθέσεις


Άναψε φωτιές” το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών“Βράζει” το εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. για τις μεταθέσεις

Για κομματική ομηρία των αστυνομικών στις μεταθέσεις κάνουν λόγο τα συνδικαλιστικά τους ΌργαναΜεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους αστυνομικούς υπαλλήλους το σχέδιο νόμου που έδωσε για εξέταση στα συνδικαλιστικά τους Όργανα, ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, όπου σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρείται ένα γενικότερο “πισωγύρισμα” στις εργασιακές σχέσεις και όχι μόνο.


Ο ρόλος της Αστυνομίας στην τοπική κοινωνία


Η Αστυνομία είναι ένας απαραίτητος θεσμός για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία μιας Κοινωνίας. Σκοπός της είναι να λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον, καθώς και να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για κάθε μέλος της κοινωνίας. Έρχεται αρωγός να λειτουργήσει μαζί με άλλους φορείς, με σκοπό να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης.
Ο σημαντικότερος φορέας με τον οποίο η Αστυνομία πρέπει να έχει άριστες σχέσεις, άμεση και ουσιαστική συνεργασία» είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι ο θεσμός αυτός που εκφράζει τον παλμό μιας κοινωνίας, τις επιμέρους ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου. Εκπροσωπεί τους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας κα< καταγράφει τις ανησυχίες και τους φόβους τους, Το θέμα προβληματισμού είναι κατά πόσο οι αντιπρόσωποι μιας κοινότητας, είτε αυτοί είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας ή πολιτιστικοί σύλλογοι, κατανοούν την έκταση του προβλήματος και κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα σε μια κοινότητα μέσα από τους φορείς αυτούς, να καταδικάζει δημοσίως έκνομες ενέργειες και να απομονώνει κοινωνικά τα άτομα εκείνα που έχουν μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, Από την πλευρά της η Αστυνομία, πώς μπορεί να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναπτύσσει εμπιστοσύνη με τους φορείς αυτούς. Αυτό επιτυγχάνεται, αφενός από πλευράς προσωπικού, εσωτερικής διάρθρωσης της και τεχνολογικού εξοπλισμού, αφετέρου και ποιο ουσιαστικό, από την αποτελεσματικότητα της. Κατά πόσο δηλαδή ικανοποιεί το κοινωνικό σύνολο, βρίσκοντας λύσεις στα προβλήματα του ή στην χειρότερη περίπτωση δείχνοντας του, ότι γνωρίζει τα προβλήματα του και προσπαθεί να δώσει λύσεις. Σε μια τοπική κοινωνία, πού όλοι είναι επώνυμοι, δεν μπορούν να λειτουργούν οι φορείς απρόσωπα, το ίδιο και η αστυνομία. Η συνεργασία πρέπει να είναι άμεση, να συνυπάρχουν με την κοινότητα, να βιώνουν τις ανάγκες της και να δημιουργούν συνθήκες που οδηγούν στην καλύτερη διαβίωση του πολίτη. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να μένει αμέτοχη, σε τυχόν ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν τα μέλη της και να λειτουργεί μόνο καταγγελτικά. Θα πρέπει να συνεργάζεται με την Αστυνομία, όχι στο πνεύμα μιας γενικής καταγραφής του προβλήματος, αλλά έχοντας συγκεκριμένες απόψεις, που να οδηγούν στην λύση των προβλημάτων, την στιγμή μάλιστα που τα μέλη της. είναι οι πρώτοι που βιώνουν το πρόβλημα και επιθυμούν ένα ασφαλή τρόπο διαβίωσης. Όταν υπάρχει επικοινωνία, κατανοούνται τα προβλήματα, βρίσκονται λύσεις και δημιουργείται κλίμα συναίνεσης και αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα υπάρχουν πιο αποτελεσματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: