Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΤΕ ???ΔΕΗ: Θα υπερβούν τα 112 εκατ. ευρώ οι ζημιές


Σε ενημέρωση των επενδυτών για επιδείνωση των αποτελεσμάτων του δευτέρου εξαμήνου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008, προέβη η διοίκηση της ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές θα υπερβούν τα 112 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η εξέλιξη αυτή, θα είναι το αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών για:
* εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
* αγορές ενέργειας από τρίτους για την πλήρη κάλυψη της ζήτησης
* δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Οι ανωτέρω δαπάνες, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, υπερβαίνουν σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ τις αυξήσεις των εσόδων που προκύπτουν από την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και τις αυξήσεις των τιμολογίων του τελευταίου δωδεκαμήνου.
Ειδικότερα για τις δαπάνες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της ΔΕΗ
[DEHr.AT] έχει καταρτίσει μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο μηχανισμός προσδιορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (τιμή χονδρικής), έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα, έχει επιβαρύνει την επιχείρηση κατά το επτάμηνο με περίπου 47 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη αυτή αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί αύριο στη συνεδρίαση του δ.σ. της ΔΕΗ, ως μία πρώτη κίνηση για την προώθηση διαδικασιών, που θα έχουν ως στόχο την αλλαγή του συστήματος.
Από την πλευρά της και η ΓΕΝΟΠ αντιδρά στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί, το προεδρείο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, θα προσφύγει κατά της διοίκησης της ΔΕΗ, με την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον εισαγγελέα. Σε αυτή θα καταγγέλλεται η διοίκηση επειδή δεν προασπίζεται τα συμφέροντα της επιχείρησης και δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια προκειμένου:
* να αλλάξει το σύστημα προσδιορισμού της τιμής χονδρικής
* να απαιτήσει από το Δημόσιο το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που προσφέρει (ηλεκτροδότηση νησιών, αρδευτικά κ.λπ.)
* να απαιτήσει από το ΔΕΣΜΗΕ το κόστος για τις επενδύσεις εξισορρόπησης δικτύου (εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κ.λπ.)
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, επιπλέον θα αποστείλει στη διοίκηση της ΔΕΗ και εξώδικο διαμαρτυρία για τους ίδιους λόγους.
Υποβάθμιση
Οι αναμενόμενες εξελίξεις στα οικονομικά της ΔΕΗ, οδηγούν τους αναλυτές στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής θέσης της. Συγκεκριμένα η Standard & Poor's, αναθεώρησε σε «αρνητικές» από «σταθερές», τις προοπτικές για τη ΔΕΗ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗΣ

απο: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: