Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Ο πρωθυπουργός επιβάλλει την πολιτική της πορνείας
Η ηθική της πορνείας...

Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό...δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ....

Άρα ως νόμιμη πόρνη, κατέχουσα όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μπορώ να διδάσκω την ηθική της πορνείας....αφού ο πρωθυπουργός επιβάλλει την πολιτική της πορνείας ως ηθική της νομιμότητας ....