Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Ελαφρύνσεις στον Τειρεσία???

Εν μέσω κρίσης,
Ανακοινώθηκαν ελαφρύνσεις σχετικά με το φακέλωμα στη μαύρη λίστα του Τειρεσία. Πιό συγκεκριμένα:- Οι επιταγές ανεξαρτήτως ποσού που θα εξοφλούνται εντός 8 ημερών από τη σφράγισή τους, δεν θα εμφανίζονται στα αρχεία του Τειρεσία.
- Θα διαγράφονται από τα αρχεία μετά την πάροδο τριετίας οι οφειλές από επιταγές, συναλλαγματικές και καταγγελίες δανείων εφ' όσον εξοφλούνται στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει για το ίδιο άτομο εγγραφή στα αρχεία για άλλες οφειλές με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων τους.- Δεν θα εμφανίζονται στα αρχεία οφειλές, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τα 500 ευρώ και τα υφιστάμενα στοιχεία διαγράφονται.-Παράλληλα, μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων των οφειλετών στον Τειρεσία από 5 σε 4 χρόνια για περιπτώσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής και από 7 σε 5 χρόνια για κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και διοικητικές κυρώσεις.από Joker

Δεν υπάρχουν σχόλια: