Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

5 χρόνια που αγνάτεβες ???


ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙΣ
όλα για την ρεμούλα τα κάνετε
εσείς οι δεξιοί ,και άσε τον πόνο
που σε έπιασε ξαφνικά για τον λαό της
Ζακύνθου αυτά αλλού ???

Προτείνω στους υπευθύνους να ξαναδιαβάσουν τις μελέτες, εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για το θέμα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σωτήρης Βόσδου,

“Από την πρώτη επίσκεψη μου στην Ζάκυνθο διαπίστωσα ότι η ανεπαρκής διάθεση ύδατος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού. Αναρωτήθηκα γιατί τόσα χρόνια δεν είχαν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και ταυτόχρονα, με πολιτική απόφαση μου, που έγινε αποδεκτή και από τους φορείς των άλλων νησιών, τα υπόλοιπα κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ για τον τομέα της ύδρευσης θα διετίθεντο στη Ζάκυνθο. Δεν ήσαν λίγοι αυτοί που αμέσως μου ανέφεραν ότι τα συμφέροντα γύρω από την διαχείριση του νερού είναι περίπλοκα, ότι τα έργα αυτά δεν θα προχωρήσουν και το τεκμηρίωσαν. Τα γεγονότα δε που ακολούθησαν έρχονται προς επιβεβαίωση. Στη Ζάκυνθο είναι ανεπαρκείς οι ποσότητες που τελικά διανέμονται στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα το νερό που διανέμεται δεν έχει πλήρη χαρακτηριστικά πόσιμου ύδατος. Συνεπώς το δίλημμα ήταν: επαρκείς ποσότητες σε μικρό χρονικό διάστημα, έστω για οικιακή χρήση, ή πόσιμο νερό σε βάθος χρόνου; Αποφασίσαμε να δώσουμε πιο γρήγορα νερό στους δημότες για να μπορούν έστω να ικανοποιούν τους στοιχειώδεις κανόνες καθαριότητος, να πλυθούν και να πλύνουν. Η αξιοποίηση των γεωτρήσεων του Κεριού θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των ποσοτήτων νερού που διανέμονται. Νερού όμως κακής ποσιμότητας, όπως οι αναλύσεις το χαρακτηρίζουν. Είναι γεγονός, ότι μόνο η σύνδεση των γεωτρήσεων με το δίκτυο διανομής δεν επιλύει το πρόβλημα. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνουν αντικαταστάσεις δικτύων, μετρήσεις, τήρηση των όρων ανόρυξης κ.λ.π. Είναι βέβαιο όμως, ότι θα συμβάλλει στην άμβλυνση του προβλήματος. Άμβλυνση που έχει σχέση μόνο με την ποσότητα. Το νερό των συγκεκριμένων γεωτρήσεων για να καταστεί πόσιμο πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία. Είναι αυτό γνωστό τοις πάσι και καταγεγραμμένο σε μελέτες, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις. Ας καθίσουν να ξαναδιαβάσουν τα συγκεκριμένα έγραφα. Συνεπώς, με την αξιοποίηση των γεωτρήσεων στο Κερί επιδιώκουμε την διάθεση ικανών ποσοτήτων στους κατοίκους της Ζακύνθου για οικιακή χρήση, καταρχήν. Η διάθεση ποσοτήτων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του πόσιμου νερού είναι το επόμενο ζητούμενο και θα είναι πρωτίστως προϊόν της ορθής χρήσης των ανορύξεων από τις γεωτρήσεις και στη συνέχεια και άλλων έργων. Οι κάτοικοι της Ζακύνθου δικαιούνται να έχουν νερό. Κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια”.

απο:Ημέρα τση Ζάκυθος

Δεν υπάρχουν σχόλια: