Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΓΡΑΦΕ Ι!!!

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ??''Απαγορεύεται το κάπνισμα''. Με...δυόμιση θαυμαστικά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: